آثار و خرابی‌های زلزله 6.6 ریشتری و رانش زمین در ژاپن