فیلم - افسانه بایگان: افتخار می‌کنم که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنم

شنبه،۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۱:۳۷

افسانه بایگان: افتخار می‌کنم که در جمهوری اسلامی زندگی می‌کنم.

بعد از سفر اربعین نزدیک ترین دوستانم جوابم را ندادند