گفتگوی منتشر نشده حسین دهباشی با عزت‌الله انتظامی
گروه فرهنگ و هنر - آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از یك گفت‌وگوی بلند است كه حسین دهباشی در سال ١٣٩٠ با زنده‌یاد عزت‌الله انتظامی انجام داده است ذیل عنوان «خشت خام». فكر می‌كنم قبل از هر چیز می‌توانیم مقدمه...

گفتگوی منتشر نشده حسین دهباشی با عزت‌الله انتظامی

گفتگوی منتشر نشده حسین دهباشی با عزت‌الله انتظامی

گروه فرهنگ و هنر - آنچه می‌خوانید بخش‌هایی از یك گفت‌وگوی بلند است كه حسین دهباشی در سال ١٣٩٠ با زنده‌یاد عزت‌الله انتظامی انجام داده است ذیل عنوان «خشت خام».

فكر می‌كنم قبل از هر چیز می‌توانیم مقدمه‌ای از پیشینه خانوادگی شما داشته باشیم. اینكه چه سالی به دنیا آمدید و در چه خانواده‌ای متولد شدید؟

اشتراک در RSS - مصاحبه با عزت الله انتظامی