گروه سلامت> مهرنوش فرهی-  در هر ‌٨ ثانیه یك نفر در دنیا به علت مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهد. اگر فردی از سن نوجوانی شروع به کشیدن سیگار كند و مدت ‌٢٠ سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهد . ‌...

آنچه از سیگار نمی دانید

گروه سلامت> مهرنوش فرهی-  در هر ‌٨ ثانیه یك نفر در دنیا به علت مصرف سیگار جان خود را از دست می‌دهد. اگر فردی از سن نوجوانی شروع به کشیدن سیگار كند و مدت ‌٢٠ سال یا بیشتر به این عمل ادامه بدهد . ‌٢٥ سال زودتر از کسی كه هرگز سیگار نكشیده‌، خواهند مرد.
آزمایش‌ها و شواهد پزشکی نشان داده‌اند که تمامی محدوده‌هایی که در بدن انسان در برخورد مستقیم با دود سیگار قرار دارند مانند لب‌، حنجره، مری، ریه و غیره در معرض ابتلا به سرطان هستند. همچنین ارتباط بسیار نزدیکی بین مصرف سیگار و سرطان لوزالمعده وجود دارد.

اشتراک در RSS - چین و چروك