کسب و کار

کسب و کار
سقوط دوباره جایگاه ایران در فضای کسب و کار؛رتبه ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور
بانک جهانی در گزارشی که روز چهارشنبه ۹ آبان منتشر کرد به وضعیت فضای کسب و کار در کشور های جهان طی سال ۲۰۱۷ پرداخته است. به گزارش پیام ایران، بر اساس این گزارش ایران در سال جاری میلادی از لحاظ شاخص...

سقوط دوباره جایگاه ایران در فضای کسب و کار؛رتبه ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور

بانک جهانی در گزارشی که روز چهارشنبه ۹ آبان منتشر کرد به وضعیت فضای کسب و کار در کشور های جهان طی سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

به گزارش پیام ایران، بر اساس این گزارش ایران در سال جاری میلادی از لحاظ شاخص سهولت کسب و کار از میان ۱۹۰ کشور جایگاه ۱۲۸ را دارد. جایگاه ایران در سال گذشته ۱۲۴ بود که نسبت به سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۵ به ترتیب ۴ پله و 7 پله سقوط کرده بود. بدین ترتیب جایگاه ایران برای چندمین سال متوالی سقوط کرده است.

اشتراک در RSS - کسب و کار