درباره ارمنستان، این سرزمین محصور در خشکی و از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در جنوب قفقاز چه می‌دانید؟ در این جا پنج نکته برای شناخت بیشتر این کشور آورده‌ایم.     بیشتر اهالی ارمنستان خارج از...

ارمنستان؛ 5 نکته‌ای که باید بدانید

درباره ارمنستان، این سرزمین محصور در خشکی و از کشورهای سابق اتحاد جماهیر شوروی در جنوب قفقاز چه می‌دانید؟

در این جا پنج نکته برای شناخت بیشتر این کشور آورده‌ایم.

 

 

بیشتر اهالی ارمنستان خارج از ارمنستان زندگی می‌کنند

rmnstn_1.jpg

جمعیت ارمنستان حدود ۳ میلیون نفر است اما میلیون‌ها ارمنی در خارج از این کشور زندگی می‌کنند. بیشتر مهاجران درامریکا، روسیه و فرانسه پراکنده هستند. بسیاری از ارمنی‌ها به دلیل هم‌جواری و نزدیکی و هم‌چنین آشنایی به زبان روسی به روسیه مهاجرت می‌کنند.

اشتراک در RSS - یروان