اورانیوم غنی شده 4.5 درصد

اورانیوم غنی شده 4.5 درصد
اورانیوم غنی‌شده تا ۴.۵ درصد ایران از مرز ۲۵ کیلو گذشت
گروه سیاسی - بعد از آن‌که ایران در گام دوم کاهش تعهدات برجامی‌اش پایبندی خود به رعایت سقف ۳.۶۷ درصد را لغو کرد، ذخایر اورانیوم غنی شده تا ۴.۵ درصد ایران از مرز ۲۵ کیلوگرم گذشته است. به گزارش پیام...

اورانیوم غنی‌شده تا ۴.۵ درصد ایران از مرز ۲۵ کیلو گذشت

بعد از آن‌که ایران در گام دوم کاهش تعهدات برجامی‌اش پایبندی خود به رعایت سقف ۳.۶۷ درصد را لغو کرد، ذخایر اورانیوم غنی شده تا ۴.۵ درصد ایران از مرز ۲۵ کیلوگرم گذشته است.

اشتراک در RSS - اورانیوم غنی شده 4.5 درصد