محیط زیست

محیط زیست
انقراض زرافه سفید
گروه گردشگری > محیط زیست - با کشتن یک زرافه ماده سفید و فرزندش در کنیا، نسل زرافه سفید منقرض شد. به گزارش  پیام ایران به نقل از اقتصاد کارا ، باورکردنی نیست، اما این این ماده خوش تراش رویایی و...

انقراض زرافه سفید

انقراض زرافه سفید

محیط زیست - با کشتن یک زرافه ماده سفید و فرزندش در کنیا، نسل زرافه سفید منقرض شد.

اشتراک در RSS - محیط زیست