مدیریت نادرست

مدیریت نادرست
صادرات، پیاز را به کیلویی ۱۱ هزار تومان رساند
گروه اقتصادی - صادرات پیاز و کمبود آن در بازار، قیمت این ماده خوراکی اساسی را به کیلویی 11 هزار تومان رسانده است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ضمن تایید افزایش قیمت پیاز در بازار، صادرات این...

صادرات، پیاز را به کیلویی ۱۱ هزار تومان رساند

صادرات پیاز و کمبود آن در بازار، قیمت این ماده خوراکی اساسی را به کیلویی 11 هزار تومان رسانده است.

اشتراک در RSS - مدیریت نادرست