دریاچه ارومیه دوباره زیبا شد

پنج شنبه،۰۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲

گروه گردشگری- با افزایش بارش ها و رها سازی آب سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تراز آبی نگین آبی آذربایجان غربی به بیشترین مقدار در 2 سال اخیر رسید . این دریاچه به مقصد مناسبی برای گردشگران نوروزی تبدیل شده است.

دریاچه+ارومیه

دریاچه+ارومیه

drychhrwmyh2.jpg

دریاچه+ارومیه

دریاچه+ارومیه

دریاچه+ارومیه

drychhrwmyh6.jpg

دریاچه+ارومیه

انتهای پیام/

عکس ها:ایرنا

گروه گردشگری- با افزایش بارش ها و رها سازی آب سدها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تراز آبی نگین آبی آذربایجان غربی به بیشترین مقدار در 2 سال اخیر رسید . این دریاچه به مقصد مناسبی برای گردشگران نوروزی تبدیل شده است.

دریاچه+ارومیه

دریاچه+ارومیه

drychhrwmyh2.jpg

دریاچه+ارومیه

دریاچه+ارومیه

دریاچه+ارومیه

drychhrwmyh6.jpg

دریاچه+ارومیه

انتهای پیام/

عکس ها:ایرنا

تصویر صفحه اول: 
دریاچه ارومیه دوباره زیبا شد
سرویس:
جایگاه: