حقوق 98 کارمندان

حقوق 98 کارمندان
نوبخت: افزایش حقوق ۹۸ کارمندان بیشتر از قبل خواهد بود
گروه اقتصادی - رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق سال 98 کارمندان توضیحاتی ارائه کرد. محمد باقر نوبخت در تشریح برنامه های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی که با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار...

نوبخت: افزایش حقوق ۹۸ کارمندان بیشتر از قبل خواهد بود

گروه اقتصادی - رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق سال 98 کارمندان توضیحاتی ارائه کرد.

محمد باقر نوبخت در تشریح برنامه های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی که با حضور وزیر جهادکشاورزی برگزار شد در مورد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در سال 98 میزان افزایش حقوق کارمندان بیش از سال های 96 و 97 خواهد بود.

اشتراک در RSS - حقوق 98 کارمندان