خانه‌های خالی

خانه‌های خالی
۹۱ میلیارد دلار خانه خالی از سکنه در ایران
گروه اقتصادی - متوسط آمار جهانی برای خانه‌های خالی از سکنه حدود 4 تا 6 درصد است این در حالی است که این عدد در ایران به 11 درصد می‌رسد. ۲۵ میلیون و ۴۱۲ هزار خانه که تنها ۲۲ میلیون و ۸۳۰ هزار واحد آن...

۹۱ میلیارد دلار خانه خالی از سکنه در ایران

متوسط آمار جهانی برای خانه‌های خالی از سکنه حدود 4 تا 6 درصد است این در حالی است که این عدد در ایران به 11 درصد می‌رسد.

اشتراک در RSS - خانه‌های خالی