دیدارهای مردمی

دیدارهای مردمی
 دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در جمع مردم تبریز در ورزشگاه تختی افزود: آنهایی که در کاخ سفید نشسته اند به تعهدات خود پایبند باشند یا نباشند، به تمدن خود پایبند باشند یا باشند، به انسانیت خود پایبند...

روحانی: صادر کنندگان و وارد کنندگان نگران نباشند

 دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در جمع مردم تبریز در ورزشگاه تختی افزود: آنهایی که در کاخ سفید نشسته اند به تعهدات خود پایبند باشند یا نباشند، به تمدن خود پایبند باشند یا باشند، به انسانیت خود پایبند باشند یا نباشند، ملت بزرگ ایران با هرگونه توطئئه آنها مقابله کرده و در برابر آنها با قدرت ایستادگی کرده و دولت ایران به نمایندگی از ملت ایران در برابر آنها با قاطیعت خواهد ایستاد.
وی با تاکید بر اینکه هیچ کس ملت ایران را نمی تواند نامید کند، اظهار کرد: ما از هر زمان دیگر مقتدر تر هستیم و پای تعهدات خود ایستاده ایم و اگر کسی خیانت کند بداند که عواقب وخیمی در پی خواهد داشت.

اشتراک در RSS - دیدارهای مردمی