ریختن زباله

آبشوران کرمانشاه به زباله دان شهروندان تبدیل شده است

رودخانه آبشوران کرمانشاه که از سراب قنبر در جنوب شهر، سرچشمه می گیرد بعد از گذر از بخشهای مختلف به رودخانه قره سو می ریزد. این رودخانه در طول مسیر به محلی برای دفع زباله ها تبدیل شده است.

3626516-6407203.jpg

n3626516-6407202.jpg

n3626516-6407205.jpg

n3626516-6407212.jpg

منبع:ایرنا

اشتراک در RSS - ریختن زباله