سوخت‌های فسیلی

سوخت‌های فسیلی
مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است
گروه اقتصاد - عضو سندیکای صنعت برق ایران گفت: ارزان قیمت بودن انرژی سبب شده تا شدت مصرف انرژی در ایران 2 تا 3 برابر میانگین جهانی باشد. شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی است؛ این...

مصرف انرژی در ایران سه برابر میانگین جهانی است

گروه اقتصاد - عضو سندیکای صنعت برق ایران گفت: ارزان قیمت بودن انرژی سبب شده تا شدت مصرف انرژی در ایران 2 تا 3 برابر میانگین جهانی باشد.

شدت مصرف انرژی یکی از شاخص‌های بررسی کارایی مصرف انرژی است؛ این شاخص از تقسیم میزان مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی حاصل می شود.

«حمیدرضا صالحی» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: نرخ برق باید به گونه ای تعریف شود که مشترکان آن را یک کالا بدانند نه اینکه به برق به عنوان یک خدمت عمومی رایگان نگاه کنند.

اشتراک در RSS - سوخت‌های فسیلی