وضعیت بیمه

وضعیت بیمه
وضعیت بیمه زندگی در ایران و چالشهای پیش رو
گروه اقتصادی - آینده‎نگری و دوراندیشی از خصایل عمومی انسانها است. بشر همواره به دلیل خطرگریزی ذاتی خود در پی رفع ابهامات موجود در راه تأمین آتیه خود بوده و از همین روی به پیشرفتهای بسیاری نائل شده...

وضعیت بیمه زندگی در ایران و چالشهای پیش رو

گروه اقتصادی - آینده‎نگری و دوراندیشی از خصایل عمومی انسانها است. بشر همواره به دلیل خطرگریزی ذاتی خود در پی رفع ابهامات موجود در راه تأمین آتیه خود بوده و از همین روی به پیشرفتهای بسیاری نائل شده است.


اشتراک در RSS - وضعیت بیمه