ساعتی پیش بینی کننده مرگ

ساعتی پیش بینی کننده مرگ
ساخت ساعتی که  زمان مرگ را پیش بینی می‌کند
گروه فناوری-  مرگ شاید یکی از اسرار علمی باشد. انسان ها قرن ها بود که می خواستند تاریخ مرگ شان را بدانند و به نظر می رسد که به کمک دانشمندان امریکایی به این موفقیت اکنون دست یافته اند. به گزارش پیام...
اشتراک در RSS - ساعتی پیش بینی کننده مرگ