سلطان کاغذ

سلطان کاغذ
دادستان تهران: متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته‌اند
گروه اجتماعی>قضایی- متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته‌اند. به گزارش پیام ایران، جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر شدن بازار کاغذ شد، افزود: تاکنون ۱۴ نفر در این...
سلطان کاغذ با پرونده 1700 میلیارد تومانی بازداشت شد
گروه اقتصادی - سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره بازداشت شد. ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از بازداشت "سلطان کاغذ" به همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داده...

دادستان تهران: متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته‌اند

دادستان تهران: متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته‌اند

گروه اجتماعی>قضایی- متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته‌اند.

به گزارش پیام ایران، جعفری دولت آبادی با بیان اینکه اقدام هر دو گروه سبب بدتر شدن بازار کاغذ شد، افزود: تاکنون ۱۴ نفر در این رابطه بازداشت شده‌اند و ۳ نفر هم به خارج از کشور متواری شدند.

وی با اشاره به اینکه این افراد مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفتند، گفت: متهمان اصلی پرونده بازار کاغذ از کشور گریخته‌اند.

سلطان کاغذ با پرونده 1700 میلیارد تومانی بازداشت شد

سلطان کاغذ با پرونده 1700 میلیارد تومانی بازداشت شد

گروه اقتصادی - سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره بازداشت شد. ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است

حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت از بازداشت "سلطان کاغذ" به همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داده است.

بگفته رئیس پلیس تهران این افراد بیش از سی هزار تن کاغذ با ارز دولتی وارد کرده بودند که یا به صورت آزاد به فروش رساندند، و یا ارزهای اختصاص یافته بدون خرید کاغذ در بازار ارز فروخته شد.

ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

اشتراک در RSS - سلطان کاغذ