ملخ

ملخ
جهاد کشاورزی: ملخ های مرده را نخرید
گروه جامعه - مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه مردم از خرید ملخ های مرده خودداری کنند، گفت: این ملخ ها پس از سمپاشی از بین رفته اند و ناقل سمومی هستند که برای امحای...
اشتراک در RSS - ملخ