وضعیت آبی در ایران

وضعیت آبی در ایران
ایران تا سه سال از بحران آب فاصله گرفت
گروه جامعه - مسوولان می‌گویند دغدغه برای آب شرب در مکان‌هایی که از آب‌های سطحی استفاده می‌کنند، حداقل یک سال و در برخی مناطق دو تا سه سال برطرف شده و پیش‌بینی می‌شود که مشکلی از این بابت وجود نخواهند...

ایران تا سه سال از بحران آب فاصله گرفت

مساله بحران آب و منابع زیرزمین آب در ایران پس از بارش‌های سنگین اخیر

اشتراک در RSS - وضعیت آبی در ایران