روز کیش

روز کیش
تخفیف 50 درصدی خدمات گردشگری جزیره در «روز کیش»
گروه گردشگری - امکانات و خدمات تفریحی و گردشگری جزیره کیش در 20 آبان که «روز کیش» نام گرفته است با تخفیف ویژه 50 درصدی برای گردشگران همراه خواهد بود. به گزارش پیام ایران از روابط عمومی و امور بین...

تخفیف 50 درصدی خدمات گردشگری جزیره در «روز کیش»

تخفیف 50 درصدی خدمات گردشگری جزیره در «روز کیش»

گروه گردشگری - امکانات و خدمات تفریحی و گردشگری جزیره کیش در 20 آبان که «روز کیش» نام گرفته است با تخفیف ویژه 50 درصدی برای گردشگران همراه خواهد بود.

اشتراک در RSS - روز کیش