صنعت داروسازی

صنعت داروسازی
جهانگیری: داروهای مورد نیاز کشور در هر شرایطی تامین خواهد شد
گروه سلامت و پزشکی - جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با موضوع مدیریت تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این...

جهانگیری: داروهای مورد نیاز در هر شرایطی تامین خواهد شد

گروه سلامت و پزشکی - جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست معاون اول رییس جمهور و با موضوع مدیریت تامین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برگزار شد.

اشتراک در RSS - صنعت داروسازی