فصل سوم سریال شهرزاد

فصل سوم سریال شهرزاد
گروه فرهنگ و هنر - پخش و توزیع فصل سوم سریال «شهرزاد» تا نیمه خرداد در ۱۶ قسمت به پایان می رسد و مراحل تولید و فنی سریال همزمان با توزیع قسمت آخر ادامه خواهد داشت. به گزارش پیام ایران فصل سوم سریال «...

شهرزاد تا کی ادامه دارد؟

گروه فرهنگ و هنر - پخش و توزیع فصل سوم سریال «شهرزاد» تا نیمه خرداد در ۱۶ قسمت به پایان می رسد و مراحل تولید و فنی سریال همزمان با توزیع قسمت آخر ادامه خواهد داشت.

به گزارش پیام ایران فصل سوم سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی که در ۱۶ قسمت در شبکه نمایش خانگی عرضه می شود همچنان در مراحل فنی و تولید قرار دارد.

پخش سریال «شهرزاد» تا نیمه خرداد به پایان می رسد، هنوز مراحل پس از ضبط این سریال از جمله موسیقی، تدوین و  غیره  باقی مانده است تا خود زمان توزیع سریال در شبکه نمایش خانگی ادامه دارد.

اشتراک در RSS - فصل سوم سریال شهرزاد