خبر 20 و 30

خبر 20 و 30
علی مطهری: خبر 20 و 30 صحبت‌های مرا هدفدار سانسور کرد
گروه سیاسی - علی مطهری با اشاره به انتشار ویدیویی از حواشی سخنرانی خود در گلپایگان، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد. علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «در سخنرانی گلپایگان به مناسبت...

علی مطهری: خبر 20 و 30 صحبت‌های مرا هدفدار سانسور کرد

علی مطهری: خبر 20 و 30 صحبت‌های مرا هدفدار سانسور کرد

گروه سیاسی - علی مطهری با اشاره به انتشار ویدیویی از حواشی سخنرانی خود در گلپایگان، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

علی مطهری در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:

اشتراک در RSS - خبر 20 و 30