تجاوز مرد آلمانی به کودکان

تجاوز مرد آلمانی به کودکان
گروه بین الملل - دو مرد آلمانی که بیش از 20 سال در یک اردوگاه در آلمان، صدها کودک را مورد آزار و اذیت جنسی قرارداده بودند، توسط قاضی به جمعاً 25 سال زندان محکوم شدند! به گزارش پیام ایران این دو مرد...

تجاوز جنسیِ ۲ مرد آلمانی به ۴۵۰ کودک/ عکس

دو مرد آلمانی که بیش از 20 سال در یک اردوگاه در آلمان، صدها کودک را مورد آزار و اذیت جنسی قرارداده بودند، توسط قاضی به جمعاً 25 سال زندان محکوم شدند!

اشتراک در RSS - تجاوز مرد آلمانی به کودکان