حیوانات موذی

حیوانات موذی
راه‌اندازی اکیپ‌های تیراندازی با تفنگ بادی به موش‌ها
گروه اجتماعی - به منظور کاهش جمعیت جانوران موذی و پاکسازی محیط شهری، اکیپ های تیراندازی شبانه برای مبارزه با موش در منطقه ۳ تهران فعال شد. باس فخارمنش سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۳ از...

راه اندازی اکیپ های تیراندازی با تفنگ بادی به موش ها

راه‌اندازی اکیپ‌های تیراندازی با تفنگ بادی به موش‌ها

به منظور کاهش جمعیت جانوران موذی و پاکسازی محیط شهری، اکیپ های تیراندازی شبانه برای مبارزه با موش در منطقه ۳ تهران فعال شد.

اشتراک در RSS - حیوانات موذی