ممنوعیت تولید مانتو بی دکمه

ممنوعیت تولید مانتو بی دکمه
تولید مانتوی بدون دکمه، ممنوع است
گروه اجتماعی - رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه اظهار داشت: ما در لباس‌های مردانه هیچگونه محدودیتی نداریم، اما مطابق دستور اماکن تولید هر مدل مانتویی که دکمه نداشته باشد ممنوع است و ما نیز با این...

تولید مانتوی بدون دکمه، ممنوع است

تولید مانتوی بدون دکمه، ممنوع است

رئیس اتحادیه خیاطان زنانه و مردانه اظهار داشت: ما در لباس‌های مردانه هیچگونه محدودیتی نداریم، اما مطابق دستور اماکن تولید هر مدل مانتویی که دکمه نداشته باشد ممنوع است و ما نیز با این امر برخورد می‌کنیم.

اشتراک در RSS - ممنوعیت تولید مانتو بی دکمه