گزارش تخلف

گزارش تخلف
امیر تتلو و جنجال بزرگ؛ چرا اینستاگرام کاربری با چهار میلیون فالوئر را اخراج کرد؟
گروه اجتماعی- امیر تتلو که با چهار میلیون فالور در اینستاگرام توهم دانائی پیدا کرده بود با اظهارنظرهایی بی‌خردانه کار را به جایی رساند که همین کاربران از اینستاگرام بیرونش کردند. ماجرا چه بود؟   ...

امیر تتلو و جنجال بزرگ؛ چرا اینستاگرام کاربری با چهار میلیون فالوئر را اخراج کرد؟

امیر تتلو و جنجال بزرگ؛ چرا اینستاگرام کاربری با چهار میلیون فالوئر را اخراج کرد؟

گروه اجتماعی- امیر تتلو که با چهار میلیون فالور در اینستاگرام توهم دانائی پیدا کرده بود با اظهارنظرهایی بی‌خردانه کار را به جایی رساند که همین کاربران از اینستاگرام بیرونش کردند.

ماجرا چه بود؟ 

 توهین بی‌شرمانه به زنان و حذف شدن از اینستاگرام 

مشخص بود که تتلو باز هم جنجال می‌سازد. این بار تیغ تیز توهین‌های تتلو بر پیکر زنان نشست و در صفحه‌ اینستاگرام او نوشته‌های نقش بست که شرم‌آور واژه‌ای کوچک برای توصیف آن است.

اشتراک در RSS - گزارش تخلف