گوشت گرم تنظیم بازار

گوشت گرم تنظیم بازار
۷۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در استان‌ها توزیع شد
گروه اقتصادی - مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در اختیار استان‌ها قرار گرفته است. وی به لزوم خودداری از اظهارنظرهای...

۷۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در استان‌ها توزیع شد

۷۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در استان‌ها توزیع شد

مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت تنظیم بازاری در اختیار استان‌ها قرار گرفته است.

اشتراک در RSS - گوشت گرم تنظیم بازار