آرش ظلی پور

آرش ظلی پور
آرش ظلی پور از فراستی عذرخواهی کرد
گروه فرهنگ و هنر - پس از حواشی به وجود آمده در برنامه روز جمعه «من و شما» و ترک برنامه توسط مسعود فراستی، «آرش ظلی پور» مجری این برنامه در یادداشتی از مسعود فراستی و مخاطبان برنامه من و شما عذرخواهی...

آرش ظلی پور از فراستی عذرخواهی کرد

آرش ظلی پور از فراستی عذرخواهی کرد

گروه فرهنگ و هنر - پس از حواشی به وجود آمده در برنامه روز جمعه «من و شما» و ترک برنامه توسط مسعود فراستی، «آرش ظلی پور» مجری این برنامه در یادداشتی از مسعود فراستی و مخاطبان برنامه من و شما عذرخواهی کرد.


اشتراک در RSS - آرش ظلی پور