برادر مقتول

برادر مقتول
ادعا‌های جدید برادر میترا استاد علیه شهردار اسبق تهران
گروه اجتماعی>حوادث- ​پرونده محمدعلی نجفی در حالی برای محاکمه به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده که برادر مقتول مدعی است خیانت‌های متهم به قتل دلیل اختلاف خواهرش با شهردار اسبق تهران...

ادعا‌های جدید برادر میترا استاد علیه شهردار اسبق تهران

ادعا‌های جدید برادر میترا استاد علیه شهردار اسبق تهران

گروه اجتماعی>حوادث- ​پرونده محمدعلی نجفی در حالی برای محاکمه به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شده که برادر مقتول مدعی است خیانت‌های متهم به قتل دلیل اختلاف خواهرش با شهردار اسبق تهران است.

اشتراک در RSS - برادر مقتول