تاسیسات شیرین کردن آب

تاسیسات شیرین کردن آب
اسرائیل به دنبال ساخت بزرگترین آب شیرین کن جهان است
گروه بین الملل - اسرائیل به دنبال ساخت بزرگترین آب شیرین کن جهان است به همین دلیل از شرکت های مختلف جهان  پیشنهاداتی را دریافت کرده است. رویترز گزارش داد اسرائیل گفته است که پیشنهاداتی از 7 شرکت یا...

اسرائیل به دنبال ساخت بزرگترین آب شیرین کن جهان است

اسرائیل به دنبال ساخت بزرگترین آب شیرین کن جهان است

گروه بین الملل - اسرائیل به دنبال ساخت بزرگترین آب شیرین کن جهان است به همین دلیل از شرکت های مختلف جهان  پیشنهاداتی را دریافت کرده است.

رویترز گزارش داد اسرائیل گفته است که پیشنهاداتی از 7 شرکت یا کنسرسیوم برای ساخت بزرگترین آب شیرین کن جهان دریافت کرده است. این آب شیرین کن قرار است 200 میلیون متر مکعب در سال، آب شیرین تولید کند.

وزارت دارایی اسرائیل در بیانیه مناقصه گفته است این تاسیسات آب شیرین کن در منطقه سوریک در مرکز اسرائیل ساخته خواهد شد. هم اکنون یک ایستگاه آب شیرین کن دیگر در همین منطقه وجود دارد.

اشتراک در RSS - تاسیسات شیرین کردن آب