درخواست طلاق

درخواست طلاق
درخواست جدایی زوج جوان به خاطر پاور بانک
گروه اجتماعی>حوادث- دادگاه خانواده در هفته گذشته میزبان زوجی جوان بودند که به شکلی باورنکردنی کارشان به جاهای باریک کشیده شده است. زن جوان که از علت عصبانیت همسرش متعجب و دلگیر شده بود، گفت:...

درخواست جدایی زوج جوان به خاطر پاور بانک

درخواست جدایی زوج جوان به خاطر پاور بانک

گروه اجتماعی>حوادث- دادگاه خانواده در هفته گذشته میزبان زوجی جوان بودند که به شکلی باورنکردنی کارشان به جاهای باریک کشیده شده است.

زن جوان که از علت عصبانیت همسرش متعجب و دلگیر شده بود، گفت: اختلاف ما سر گفتن یک جمله اشتباه توسط من بود که در یک مهمانی پرسیدم«چرا یک نفر با دو موبایل که به هم چسبانده می خواهد از خودش عکس بگیرد». همسرم با شنیدن این جمله جلوی مهمان ها خجالت زده شد و من را احمق خطاب کرد.

اشتراک در RSS - درخواست طلاق