قانون منع بازنشستگان

قانون منع بازنشستگان
رونمایی از گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران
گروه سیاسی- اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً دولت قصد دارد یا وزرا را جابجا کند و یا به قسمت‌های دیگری ببرد و صحبت‌هایی در این‌باره شنیده می‌شود.اینگونه به نظر می‌...

رونمایی از گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران

رونمایی از گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران

گروه سیاسی- اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: ظاهراً دولت قصد دارد یا وزرا را جابجا کند و یا به قسمت‌های دیگری ببرد و صحبت‌هایی در این‌باره شنیده می‌شود.اینگونه به نظر می‌رسد که دولت قبل از استیضاح وزرای راه و صنعت در بحث جابجایی این وزرا اعمال نظر و اقدام کند تا استیضاح در مجلس مطرح نشود و کار اینگونه پیش می‌رود.

اشتراک در RSS - قانون منع بازنشستگان