قلقلی

قلقلی
شهرام لاسمی: به خاطر بی پولی به مشهد کوچ کردم
گروه فرهنگ و هنر- ​شهرام لاسمی اظهار داشت: دلیل کوچ من از تهران به خاطر بیکاری های بسیار بود؛ متاسفانه دوستان ما را نادیده گرفته بودند. شهرام لاسمی مجری و بازیگر در گفتگویی درباره آخرین فعالیت هنری...

این روزهای خاطره ساز کودکی مان به سختی می گذرد

شهرام لاسمی: به خاطر بی پولی به مشهد کوچ کردم

​شهرام لاسمی اظهار داشت: دلیل کوچ من از تهران به خاطر بیکاری های بسیار بود؛ متاسفانه دوستان ما را نادیده گرفته بودند.

اشتراک در RSS - قلقلی