مدیرعامل فراری بانک سرمایه

مدیرعامل فراری بانک سرمایه
مدیرعامل فراری بانک سرمایه بازداشت شد
گروه اقتصاد - نماینده دادستان تهران از بازداشت حیدرآبادی مدیرعامل فراری بانک سرمایه توسط پلیس اینترپل خبر داد. قهرمانی نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه رسیدگی به اتهامات سیدمحمدهادی رضوی و احسان...
اشتراک در RSS - مدیرعامل فراری بانک سرمایه