کاهش قیمت گوشت

کاهش قیمت گوشت
قیمت دام زنده کاهش یافت/ گوشت ارزان می‌شود
گروه اقتصادی- رئیس شورای تامین دام کشور گفت: امسال تاکنون با وفور عرضه دام زنده داخلی و وارداتی، قیمت دام زنده بطور متوسط هرکیلو گرم به ۳۳ هزارتومان رسیده که ۱۰ هزارتومان در هر کیلوگرم کاهش نشان می...

قیمت دام زنده کاهش یافت/ گوشت ارزان می‌شود

قیمت دام زنده کاهش یافت/ گوشت ارزان می‌شود

گروه اقتصادی- رئیس شورای تامین دام کشور گفت: امسال تاکنون با وفور عرضه دام زنده داخلی و وارداتی، قیمت دام زنده بطور متوسط هرکیلو گرم به ۳۳ هزارتومان رسیده که ۱۰ هزارتومان در هر کیلوگرم کاهش نشان می دهد.

به گزارش پیام ایران، «منصور پوریان» افزود: اکنون قیمت هرکیلوگرم لاشه گوسفندی بطور متوسط بین ۶۹ تا ۷۶ هزارتومان در سطح کشور عرضه می شود.

اشتراک در RSS - کاهش قیمت گوشت