سرپیچی از قانون

سرپیچی از قانون
تکلیف سوال از رییس‌جمهور تقریبا مشخص شد؛ به قوه‌قضاییه نمی‌رود!
گروه سیاسی- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر موارد نقض قانون در سوال از رییس جمهوری قید شده بود، امکان ارسال پرونده به این قوه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ ها وجود داشت. «ذبیح الله خدائیان» روز...

تکلیف سوال از رییس‌جمهور تقریبا مشخص شد؛ به قوه‌قضاییه نمی‌رود!

تکلیف سوال از رییس‌جمهور تقریبا مشخص شد؛ به قوه‌قضاییه نمی‌رود!

گروه سیاسی- معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: اگر موارد نقض قانون در سوال از رییس جمهوری قید شده بود، امکان ارسال پرونده به این قوه در صورت قانع نشدن نمایندگان از پاسخ ها وجود داشت.

اشتراک در RSS - سرپیچی از قانون