بیرون آمدن از کما

بیرون آمدن از کما
یک زن اماراتی بعد از ۲۷سال از کما خارج شد
گروه بین الملل - یک زن اماراتی که پس از آسیب شدید مغزی در جریان یک سانحه رانندگی از سال ۱۹۹۱ در وضعیت اغما (کما) بوده به طور معجزه آسایی به هوش آمده است.  منیره عبدالله در سال ۱۹۹۱ در تصادف با اتوبوس...
اشتراک در RSS - بیرون آمدن از کما