وضعیت زازله زدگان

وضعیت زازله زدگان
گروه اجتماعی- بیش از 5 ماه از زلزله کرمانشاه می‌گذرد. با وجود تمام کمک ها برای سر و سامان دادن به زلزله زدگان هنوز شرایط مناسب برای ادامه زندگی در این مناطق به طور کامل فراهم نیست. در ادامه به...

٥٠ خانوار از یک سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند

گروه اجتماعی- بیش از 5 ماه از زلزله کرمانشاه می‌گذرد. با وجود تمام کمک ها برای سر و سامان دادن به زلزله زدگان هنوز شرایط مناسب برای ادامه زندگی در این مناطق به طور کامل فراهم نیست. در ادامه به مشکلاتی که در زمینه بهداشتی در این مناطق وجود دارد نگاهی می‌اندازیم.

اشتراک در RSS - وضعیت زازله زدگان