آفتکش‌های زراعی

آفتکش‌های زراعی
10 هزار کارگر چینی و هندی جایگزین کارگران ایرانی میشوند
گروه اقتصاد - کشاورزی - در حالی که بیش از 12 سال از ورود بخش خصوصی به عرصه تولید آفتکش‌های زراعی و پایان انحصار دولتی آن می‌گذرد، شرایط تحریمها و تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات، موجب شده تا...

هشدار انجمن تولیدکنندگان آفت‌کش‌های زراعی: ارز دولتی 10 هزار نفر را در بخش خصوصی بی‌کار خواهد کرد

10 هزار کارگر چینی و هندی جایگزین کارگران ایرانی میشوند

گروه اقتصاد - کشاورزی - در حالی که بیش از 12 سال از ورود بخش خصوصی به عرصه تولید آفتکش‌های زراعی و پایان انحصار دولتی آن می‌گذرد، شرایط تحریمها و تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات، موجب شده تا بعضی از شرکتهای خصولتی و نهادهای دولتی وارد این عرصه شده و به واردات محصولات آماده از چین بپردازند که این مساله موجب شده است تا حیات 46 کارخانه تولید سموم و آفتکشهای زراعی و کارگران آن به خطر بیفتد.

اشتراک در RSS - آفتکش‌های زراعی