نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی

دوشنبه،۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۵

گروه جامعه - نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است:

هرگونه حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا یا تک‌چرخ با موتورسیکلت ۱۵۰,۰۰۰
سرعت غیرمجاز (تا ۳۰ کیلومتربرساعت) ۶۰,۰۰۰
سرعت غیرمجاز (بیش از ۳۰ کیلومتربرساعت) ۲۰۰,۰۰۰
سبقت غیرمجاز ۲۰۰,۰۰۰
عبور از چراغ قرمز ۲۰۰,۰۰۰
حرکت مارپیچ ۱۵۰,۰۰۰
دنده عقب در آزادراه و بزرگراه ۱۵۰,۰۰۰
رانندگی درحالت مستی یا مصرف داروهای روان‌گردان ۴۰۰,۰۰۰
عبور ممنوع ۹۰,۰۰۰
تجاوز به چپ از محور راه ۷۵,۰۰۰
عبور از پیاده‌رو ۶۵,۰۰۰
عدم رعایت حق تقدم ۵۰,۰۰۰
دورزدن ممنوع ۷۵,۰۰۰
استفاده از تلفن همراه حین رانندگی ۱۰۰,۰۰۰
نقص سیستم روشنایی ۷۵,۰۰۰
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز ۶۰,۰۰۰
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه مانند استفاده از عینک، سمعک و … ۶۰,۰۰۰
عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم پلیس مدرسه ۶۰,۰۰۰

قیمت‌ها به تومان است

انتهای پیام/