میزان مناسب خواب

میزان مناسب خواب
۵ دلیل مهم که چرا باید خواب کافی داشته باشیم
گروه سلامت و پزشکی - نخوابیدن تاثیر فاجعه‌باری را بر سلامت، ایمنی و حتی آموزش ما دارد. در اینجا با 5 دلیلی که چرا باید بیشتر بخوابیم آشنا می‌شوید. حافظه و یادگیری خواب در واقع قدرت حافظه و توانایی...

۵ دلیل مهم که چرا باید خواب کافی داشته باشیم

۵ دلیل مهم که چرا باید خواب کافی داشته باشیم

گروه سلامت و پزشکی - نخوابیدن تاثیر فاجعه‌باری را بر سلامت، ایمنی و حتی آموزش ما دارد.

در اینجا با 5 دلیلی که چرا باید بیشتر بخوابیم آشنا می‌شوید.

حافظه و یادگیری

خواب در واقع قدرت حافظه و توانایی یادگیری شما را افزایش می‌دهد.

شما پس از یادگیری نیاز به خواب دارید، اساسا خوابیدن، کلید ذخیره خاطرات و موارد یادگیری جدید است.

پیش از این نیز گفته شده بود که قبل از یادگیری بخوابید تا مغز آماده دریافت اطلاعات جدید شود.

در هر دو صورت مغز برای دریافت اطلاعات نیاز به خواب دارد و اینکه قبل از امتحان تمام طول شب را بیدار باشید ایده بسیار بدی است.

اشتراک در RSS - میزان مناسب خواب